Sayı ve Basamak Değeri

5. Sınıf Sayı ve Basamak Değerleri

SAYI ve BASAMAK DEĞERLERİ Basamak Değeri Bir sayıda, rakamlar bulunduğu basamağa göre aldığı değerler alırlar buna basamak değeri denir. Örnek incelendiğinde 7546 sayısı basamak değerlerine göre ayrılmıştır. Örnek dikkatle incelendiğinde basamak …