Kitap Okumanın Yararları

Kitap Okumanın Yararları

İnsan gelişimindeki en tesirli öğrenme ve kişisel gelişim yollarından biri kitap okumaktır. Günümüzde kitap okuma alışkanlığına sahip olan ülkelerin bunun avantajlarından sonuna kadar yararlandığı görülmektedir. Teknolojinin yaygınlaşması sonucunda zamanının çoğunu bilgisayar, televizyon gibi görsel kaynaklar ile geçiren insanların görsel hafızası hızlı gelişirken düşünsel hafızası yerinde saymaktadır. Olayları daha detaylı kavrayabilen ve düşünceleri daha derinlemesine anlayabilenler, kitap okuyan insanlardır. Kitap okumak hayatı ve insanları sevmeyi öğretir. Daha hızlı düşünmeyi ve pratik zekanın gelişmesini sağlar. Kitap okumak insan zihninin gelişmesini sağlayarak zihnin tembelleşmesini engeller. Kitap okuyan kişilerin kelime hazinesi zenginleşirken bilgi dağarcığı da genişler. Kitap okumanın yararlaarı arasında belki de en önemli yere sahip olan etken konuşma ve ifade gücünün artmasıdır. Kitap okuyan insanın hayal gücü genişler ve genel kültürü artar. Kitap okuyarak hafızanızı

Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, ,
6. Sınıf Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme kuralları konusunda; 2, 3, 4, 5, 6 , 9 ve 10 sayıları ile bölünebilme kuralları, bir doğal sayının çarpanları (bölenleri), asal sayılar, aralarında asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma  konuları anlatılmaktadır.

Bölünebilme Kuralları

3 ile Bölünebilme Kuralı

3 ile bölünebilme kuralı ; Bir doğal sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 3 ile tam olarak bölünüyorsa, bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir. Örnek 6a14 dört basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için, a rakamının alabileceği değerleri bulalım. 6a14 sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için; 6 + a + 1 + 4 = 11 + a sayısının 3 ile kalansız bölünmesi gerekir. 11 ile toplandığında 3’e kalansız bölünebilecek sayılara bakalım. 11 + 0 = 11 (11 sayısı 3′

Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, , ,
kitap okuma

Kitap Okuma Alışkanlığı

Başarıya giden yoldaki en candan dostumuz kitaptır. Ne yazık ki günümüzde okuma oranı ile ülkemiz oldukça gerilerdedir. Burada okumanın yararları ve okuma alışkanlığı üzerinde durulmuştur. Kitap okuma basit ve en tesirli öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen ilerlemiş ülke toplumları, günümüzde daha çok okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı kârı her alanda yaşamaktadırlar. Gelişememiş toplumların yaşadıkları problemlerin birçoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer almaktadır. Geri kalmış toplumlardaki insanlar, okuyarak geçirebilecekleri vakitleri genellikle faydasız uğraşlarla geçirmektedirler. Halbuki okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin kendisi için edinmesi gereken bir alışkanlıktır.

Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, ,
5. Sınıf Doğal Sayılarda Sıralama

DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA

Doğal sayılarda sıralama işlemleri yapılırken dikkate alınması gereken maddeler vardır. Küçük doğal sayılarda sıralama işlemi yapılması oldukça kolaydır. Ama bazen bu sıralama işlemlerinde çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bazı sayılar çeldirici olarak verilebilmeltedir.

Doğal sayılarda sıralama işlemleri yapılırken; » İlk olarak basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı olarak büyük olan sayı diğerlerinden daha büyüktür. » Eğer ki basamak sayıları eşit ise, bu durumdaki sıralama işlemlerinde, en büyük basamaktan başlamak suretiyle sırası ile aynı ölçekli basamakların karşılaştırılması yapılır. Aynı basamakta bulunan rakamların hangisi büyük ise, o sayı diğerinden daha büyüktür. » Sayı doğruları üzerinde sıralama işlemleri yapılırken, sıralama anında doğal sayı solundaki sayıdan büyük, sağındaki sayıdan daha küçüktür.

Çözümlü örnek sorular

Soru 1: 5145 ile 654 doğal sayılarını kıyaslayınız.

Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, , , ,
GREETINGS (Selamlaşmak)

İngilizce: 9. Ders

GREETINGS (Selamlaşmak)

Bu derste günlük hayatta kullandığımız  selamlaşma, hal hatır sorma ve vedalaşma  konuşmaları anlatılmıştır.  

Selamlaşma

Merhaba:  Hello Merhaba: Hi Günaydın:  Good Morning    (Sabah başlayıp öğlen 12.00’ye kadar olan süre zarfında) Tünaydın: Good Afternoon   (Öğlen 12.00’de başlayıp 18.00’e kadar olan süre zarfında) İyi Akşamlar:  Good Evening      (Akşamüstü 18.00’de başlayıp 22.00’ye kadar olan süre zarfında) İyi Geceler: Good Night             (Gece 22.00’den sonra ve yatmaya giderken)   Hal, Hatır Sorma   Nasılsınız?   -How are you? İyiyim, teşekkürler, ya siz?  -Fine,thanks and you? İyiyim,teşekkür ederim.   -I’m fine, thank you. Fena değil -Not,too bad.   Vedalaşma   Hoşçakal: Good Bye Hoşça kal: Bye Sonra görüşürüz.  -See you later. Kendine iyi bak.

Categories : İngilizce
Posted by onlinetahta
, , , , ,
Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, bir veya birkaç konuya dair matbaa ile basılmış ya da el ile yazılan sayfalardan oluşan yaprakları birleştirerek meydana getirilen ciltli eserlere denir. Okuma, basılmış veya yazılmış kelimeleri, gözlerimiz ve beynimizle algılayıp kavrayarak yorumlamadır, sözcüklerden anlam çıkarmadır. Okuma daha çok zihinsel bir çalışmadır. İnsanlardan başka dünya üzerinde okuyan, okuyabilen başka bir varlık yoktur. Okuma alışkanlığı, okuma işini zevk alarak, içten bir şekilde, severek yapmaktır. Okuma alışkanlığı, okumaktan mutlu olmaktır. Okuma alışkanlığı edinen bir insan, okumaktan uzak kaldığı zamanlarda rahatsızlık duyup, eksiklik hisseder. Okuma, yararlı ve güzel bir alışkanlıktır. Okuma alışkanlığı aile ortamında iken genellikle küçük yaşlarda kazanılır.

Aile içerisinde anne ve babanın kitap okuması, çocuklar için güzel ve canlı bir örnek oluşturur. Ailede anne-babasını okurken gören çocuklarda kitaba karşı bir alaka

Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, , , , ,
7. Sınıf Matematik Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

7. Sınıf Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam sayılar çıkarma işlemleri yapılırken; çıkanın işareti değiştirilerek  eksilen sayı ile toplanmalıdı. Örnekleri inceleyerek konuyu daha net anlayabiliriz.

Örnek Sorular

Örnek 1 : (+9) – (-5) işlemini adım adım çözelim. Çözüm 1: İlk adımda çıkan sayının (ikinci sayının) işaretini değiştirelim. Çıkan sayımız olan -5 işaret değiştirerek +5 olur ve ardından bu iki tam sayı arasındaki işlem toplamaya dönüşmektedir. İşlemimizin yeni hali  (+9) + (+5) şeklinde olmuştur. Toplama işlemini yapacak olursak aynı işaretli oldukları için direk olarak toplayıp sonuca sayıların ortak işaretlerini yazarız. (+9) + (+5)= +14 olarak bulunur. Örnek 2 : (-11) – (-3) işlemini adım adım çözelim. Çözüm 2: İlk adımda çıkan sayının (ikinci sayının) işaretini değiştirelim. Çıkan sayımız olan -3 işaret değiştirerek +3 olur ve ardından bu

Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, , , ,
Sınav Endişesi ve Çözüm Yolları

Sınav Endişesi

Endişe: Bireyin bir uyarı ile karşılaşması durumunda  “bedensel, zihinsel ve davranışsal” olarak etki gösteren  değişikliklerdir. Öğrenme süreci, öğrendiğimiz şeyler “potansiyelimizi” oluşturur. Bireylerin potansiyellerini kullanabilmesi ise performans olarak isimlendirilir. Bireylerden bazıları performanslarını tam olarak kullanamazlar. Bireylerin ellerinde bulundurdukları potansiyellerini performansa dönüştürememe sebebi ise endişedir. Sınav endişesi  farklı konulardaki düşünceleri arttıran, yoğun olarak fiziksel ve bedensel problemlere sebep olarak  öğrencilerin düzenli ve verimli çalışmasına engel olan, bu sebeple de sınav esnasındaki performansı ve okul sınavlarındaki başarısını kötü yönde etkileyen yoğun duygusal dürtülerdir. Sınav endişesi yaşayan öğrencilerde görülen değişiklikler;

1- Psikolojik boyut:

Bireyler ailesine,arkaşlarına ve çevresine mahcup olma gibi düşüncelere kapılır. Bu düşünceler neticesinde bireylerin sınavlarına yada çalışmalarına  olan dikkati ve konsantrasyonu bozulur.

2- Fizyolojik boyut:

Bireyler girdikleri sınavlarda terleme, titreme, üşüme, gözlerde bulanıklık, net görememe,

Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, , , ,
İŞARET ZAMİRLERİ (Demonstrative Pronouns) Soru Şekilleri

İngilizce: 8. Ders

İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns) Soru Şekilleri

A) Is this….? Are these….? vs. şeklinde soru sorulduğunda “Bu bir…..mıdır? “”Bunlar….midir?”

Is this a dog? -Yes, it is. – No, it isn’t. Is that a dog? -Yes, it is. – No, it isn’t. Are these dogs? -Yes, they are. -No, they aren’t. Are those dogs? -Yes, they are. -No, they aren’t. Yukarıda soruların soruluş tarzını ve cevaplandırılma yöntemleri görülmektedir. Aşağıdaki sorularda yanında yazan yes veya no şekline göre cevaplandırılmıştır. – Is this a pen? (Yes) (Bu bir tükenmez kalem midir?) – Yes, it is. (Evet, öyledir.) – Is that a house? (No) (O bir ev midir?) – No, it isn’t.(Hayır, değildir.) – Are these oranges? (Yes) (Bunlar portakal mıdır? ) – Yes, they are. (Evet,

Categories : İngilizce
Posted by onlinetahta
, , , ,
6.SINIF MUTLAK DEĞER

Mutlak Değer

Mutlak Değer, bir sayının sıfır yani başlangıç noktasına olan uzaklığının adıdır. Örnek vermek gerekirse, +5 pozitif tam sayısının SIFIR’ a olan uzaklığı 5 birimdir ve |+5| = 5 şeklinde gösterilmektedir. Okunuşu : “Artı beşin mutlak değeri beştir.” Negatif tam sayıların da mutlak değerleri elbetteki hesaplanabilir. Mutlak değer hesaplaması yapılırken, aynı şekilde yine sıfır noktasına olan uzaklık ölçülür. Örnek vermek gerekirse, -6 negatif tam sayısının SIFIR’ a olan uzaklığını  6 birimdir ve |-6| = 6 şeklinde gösterilmektedir. Okunuşu : “Eksi altının mutlak değeri altıdır.” UYARI Sıfır sayısının mutlak değeri sıfırdır. |0| = 0 Sıfırdan farklı olan tam sayıların ise mutlak değerleri daima pozitif bir tam sayıdır. |x| = |-x| = x’ dir. Solunda − veya + işaretlerinden biri olmayan sayılar ise pozitif tam sayılardır. Yani  15 =

Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, , , , , ,