Doğal sayılar nedir
Doğal Sayılar Nedir   Doğal sayılar nedir, Doğal sayılar, Ardışık Sayılar, Tek Sayılar, Çift Sayılar, Sayma Sayılar kavramları incelenecektir. Doğal Sayılar ilk keşfedilen sayılardır ve ilk defa Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Hiyeroglifler ile onluk sayı sistemi geliştirmiş ve kullanmışlardır. Doğal sayıları kullanmalarındaki amaç, sayma ve sıralamadır bu ihtiyaçlar üzerine oluşturulmuştur. Örnek vermek gerekirse; Doğal sayıları saymada örneğin Ali'nin 15 bilyesi var veyahut  sıralama yaparken örneğin Zeynep deneme sınavında 1. oldu gibi kullanılırız. Doğal sayılar, sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir ve ''N'' harfi ile gösterilir. Bu “Naturel” ingilizce “Doğal ” anlamındaki kelimenin baş harfinden alınmıştır. Doğal sayılar negatif değer almazlar yani negatifleri yoktur.   N=(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ......) Canlı Ders          Video Ders     
Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, , , , ,
Matematik Asal Sayılar
Asal Sayılar Nedir   Asal Sayılar Nedir? öncelikle birer doğal sayıdır. Asal Sayılar, genel tanımı ile kendisine ve birden farklı böleni olmayan birden büyük sayılardır.Yani özelliği ise yalnızca 2 tam sayı böleni olmasıdır. Asal Sayılar üzerinde yüzyıllardır tartışmalar olan birçok teoreme  dayanak oluşturmuş ve birçok kanıtın içinde yer almıştır. Asal Sayılara dayandırılarak birçok formül oluşturulmuş ve formüllerle oluşturulan teorilerin en önemli uğraşıları esas sayılar sayılar üzerinde kullanılmıştır. Asal Sayıların kullanım alanlarından birisi de  kriptografidir. Bu sayıların yukarıda da bahsedildiği gibi bir ve kendisi dışında tam böleni yoktur. Bir örnek vermek gerekirse; 11 sayısı 2'ye 3'e ya da başka bir sayıya tam olarak bölünmez. Sadece 1'e ve kendisine tam bölünebilmekte olduğundan 11 bir Asal Sayıdır. Ortaokul matematik dersleri için ilk yüze kadar olan Asal Sayılar Nedir? bilmek yeterlidir.
Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, ,
ogretmenlere-ve-egitim-koclarina-tavsiyeler
Öğretmenlere ve Eğitim Koçlarına Tavsiyeler 1-Öğrencilere kontrol etme hissi verin Öğretmen rehberliği ile öğrencilerinizi motive edebilir ve bir hedef uğruna çalışmaları konusun da ilgilerini uyanık tutabilirsiniz. Sınıfta neler olduğunu anlamaları ve bununla ilgili karar vermelerini sağlamak için öğrencilerinize fırsat verin. Örneğin, öğrencilerinizin üzerinde çalışacakları problemi ya da istedikleri bi sınav türünü seçmelerini sağlayabilirsiniz. Bu sayede yapacakları şeye daha çok motive olmalarını sağlayacak ve sınıfta kendi istekleri ile yapabilecekleri şeyler olduğunu ve bunları kontrol edebilecekleri hissini vereceksiniz. 2-Hedeflerinizi tanımlayın Hedefleri belirlenmemiş bir sınıfta olmak ya da hedefleri önceden belirlenmeyen bir ödevi yapmak öğrenciler için korkutucu olabilir. Öğrencilerinizin motive bir şekilde çalışabilmeleri için onlardan istenileni bilmeleri gerekiyor ve bunu gerçekten dönem başında yapmanızı istiyorlar. Dönem başında tüm hedeflerinizi, kurallarınızı ve beklentilerinizi onların önüne serin ki, onlar da
Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, , , , ,
Eşlik ve Benzerlik
Eşlik ve Benzerlik 6.Sınıf Eşlik ve Benzerlik konusunda ; eş şekilleri ve  benzer şekilleri inceleyeceğiz. Eş Şekiller Eşlik ve Benzerlik ;  Biçim ve şekilleri aynı olan şekillere eş şekiller denir. Eş şekilleri "≅" sembolü ile göstermekteyiz. Yukarıda görülmekte olan birbirine eşit A ve B gibi şekilleri, A ≅ B şeklinde gösterilmektedir ve  "A eştir B" şeklinde de ifade edilmektedir. Eş şekiller birbiri ile tamamen aynı olmak zorundadır. Birbirine benzese bile  biri büyük diğeri küçük ise bu iki şekil eş şekiller değillerdir. Hem biçimleri hem de ölçüleri tamamıyla aynı olmak zorundadır. Benzer Şekiller         Eşlik ve Benzerlik ;  Biçimleri aynı ama ölçüleri farklı olan  şekillere benzer şekiller denir. Benzer şekilleri "≈" sembolü ile gösteriyoruz. Yukarıdaki gibi birbirlerine benzer K ve L şekilleri K ≈
Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
, ,
motivasyon
24 Mayıs

Motivasyon

Motivasyon   İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı hareket geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu itici güce motivasyon denir.   Öğrencilere Öneriler   Motive olmuş bir öğrenci belli bir ruh halini yakalamış öğrencidir. Bu ruh hali, işi başarmak hedefine varmak için yani derslerin gereklerini yerine getirmek için yeterli şevki içinde bulundurur. Peki siz bu ruh haline ne kadar sahipsiniz ? Motive olmuş bir öğrenci misiniz ? Böyle bir öğrenci olmak için kendinizi derslere vermiş ya da sürekli ders çalışma isteğinde olmanız gerekmez. Motive olmuş olmak demek dersler sıkıcı olduğunda ya da zor gelmeye başladığında bile gereklerini yerine getirebilmek ve bitirilmesi gereken konuları tamamlayabilmek demektir. İşte motivasyonu sağlayabilmek için sizlere küçük öneriler:   1-Hikayenizi yazın Temiz bir defter ya da kağıda birkaç paragraf olacak
Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, ,
Sayı ve Basamak Değeri
SAYI ve BASAMAK DEĞERLERİ Basamak Değeri Bir sayıda, rakamlar bulunduğu basamağa göre aldığı değerler alırlar buna basamak değeri denir. Örnek incelendiğinde 7546 sayısı basamak değerlerine göre ayrılmıştır. Örnek dikkatle incelendiğinde basamak değerleri toplamının sayının kendisine eşit olduğu görülür.             Örnekte de görüldüğü şekli ile rakamların basamak değeri bulunurken, sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımı bize basamak değerini vermektedir. Bir doğal sayı ile ilgili şöyle düşünülebilir; » Birler basamağında ki sayı 1 artar ise veya eksilirse,  sayının değeri 1 artar veya eksilir. » Onlar basamağında ki sayı 1 artar ise veya eksilirse, sayının değeri 10 artar veya eksilir. » Yüzler basamağında ki sayı 1 artar ise veya eksilirse, sayının değeri 100 artar veya eksilir. Basamak değeri ile ilgili çözümlü sorular Soru 1:
Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
,
Where are you from
İNGİLİZCE: 11.DERS Where are you from?   Bu ders konu olarak bireylerin nereli olduğunu öğrenebilmeyi kapsamaktadır. Where are you from? (Nerelisiniz?) -I’m from Antalya.(Ben Antalyalıyım.) a) Bireylerin nereli olduğunu öğrenirken nereli kullanılan soru yapısı: Where are you from? I’m from Mersin. Where is she from? She is from Konya. Where is he from? He is from Kayseri. Where are they from? They are from Sivas.   Where are you from? (Nerelisiniz?) -I’m from Mersin.(Ben Mersinliyim.) Where is she from? (O kız/kadın nerelidir?) -She is from Konya.(O kız Konyalıdır.) Where is he from? (O erkek nerelidir?) -He is from Kayseri.(O erkek Kayserilidir.) Where are they from? (Onlar nereli?) -They are from Sivas.(Onlar Sivaslılar.)   Soru sorulan birey karşınızda duruyor ise kullanılması gereken soru kalıbı: Where are you
Categories : İngilizce
Posted by onlinetahta
,
Konsantrasyonun Başarıya Etkisi
Konsantrasyonun Başarıya Tesiri Dikkat, bir hedefe yönelik bilinçli ve yoğun algıya denir. Konsantrasyon ise, bir konuya belli bir süre odaklanmaya denir. Başka bir söyleyişle, herhangi bir işi yaparken, o işe kendini tamamen verebilme ve bunu iş bitine kadar devam ettirebilme yeteneğidir. Başarılı olabilmenin ve verimli ders çalışmanın en önemli koşulu konsantrasyondur. Genellikle hepimizin ders çalışma sırasında uykunun gelmesi, çalışırken sıkılmak, çalışılan yerleri anımsayamamak, ilginin istemsiz bir şekilde başka yerlere kayma durumu konsantrasyon sorununun başlarında gelir. Bu vb zamanlarda ders çalışma verimliliği de düşer. Örneğin ders çalışmaya hazırız soru çözme sırasında aklımıza ders dışında başka bir durumun gelmesi o an ders çalışıyor gibi görünmemize ama verimsizliğe sebep olur. İster istemez aklımıza takılan bir şarkı, odamız da o zamana kadar hiç dikkat etmediğimiz bir kitap ya da
Categories : Onlinetahta
Posted by onlinetahta
, ,
Tam Sayılarda Çarpma İşlemi
TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ İşaretleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılışı tam sayılarda çarpma işlemi olarak isimlendirilir. Örnek vermek gerekirse; +3 +3 +3 +3 =12 işleminde 4 tane 3 toplanmıştır. Bu işlem kısaca 4 . 3 = 12 şeklinde de yapılabilir. Tam sayılarla çarpma işleminde; İşareti aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitiftir. İşaretleri farklı olan iki tam sayının çarpımı ise negatiftir. Aşağıdaki çarpma işlemi örneklerini inceleyebiliriz. (-3).(-5)=15 ; (+4).(+8)=32   işaretleri aynı olan tam sayıların çarpımı pozitiftir. (+4).(-9)=(-36) ; (-3).(+6)=(-18) işaretleri farklı olan tam sayıların çarpımı negatiftir.   Çarpma İşleminin Sayı Doğrusunda Gösterimi Örnek: 4.2=8 işlemini sayı doğrusunda gösterelim. Tam sayılarda çarpma işlemi değerlendirildiğinde, yukarıda işlemde örnekte 4 . 2 işlemi, 4 tane 2 nin toplamı demektir. Dört adım ile iki birim ilerleme
Categories : Matematik
Posted by onlinetahta
,
Names-İsimler
İngilizce: 10.Ders Names- İsimler Bu dersimizde ingilizce de isim sorma ile ilgili kullanılan yapıları ve sahipliği gösterek için kullanılan sıfatlar incelencektir.   What is your name? (İsminiz nedir?) -My name is Ahmet. (I’m Ahmet. (Ben Ahmet.)   olarak ta cevap verilebilir.)(Benim adım AHmet.) Are you Semih? (Siz Semih misiniz?) -Yes,I am. (Eğer Semih seniz =Evet,ben Semih’im.) -No,I’m not. (Semih değilseniz= Hayır,ben Semih değilim.)   Is your name Sinem? (Sizin adınız Sinem mi?) -Yes,it is. (Eğer adınız Sinem ise= Evet,öyledir.) -No,it isn’t.(Eğer adınız Sinem değilse=Hayır, değildir.)   Başkalarının ismini sorarken POSSESIVE ADJECTIVES (Sahiplik Sıfatları) nı öğrenmek gerekir. Bunlar my, her, his, its, their, our, your olup manaları benim, onun , onların, bizimdir.   ŞAHIS ZAMİRLERİ(Personal Pronouns) SAHİPLİK SIFATLARI (Possesive Adjectives) I              BEN my  (may)      BENİM You       
Categories : İngilizce
Posted by onlinetahta
, , , ,