Önceki yazımız ->                                                                                                         <- Sonraki Yazımız

Asal Sayılar Nedir

Asal Sayılar Nedir

 

Asal Sayılar Nedir? öncelikle birer doğal sayıdır. Asal Sayılar, genel tanımı ile kendisine ve birden farklı böleni olmayan birden büyük sayılardır.Yani özelliği ise yalnızca 2 tam sayı böleni olmasıdır.

Asal Sayılar üzerinde yüzyıllardır tartışmalar olan birçok teoreme  dayanak oluşturmuş ve birçok kanıtın içinde yer almıştır. Asal Sayılara dayandırılarak birçok formül oluşturulmuş ve formüllerle oluşturulan teorilerin en önemli uğraşıları esas sayılar sayılar üzerinde kullanılmıştır. Asal Sayıların kullanım alanlarından birisi de  kriptografidir. Bu sayıların yukarıda da bahsedildiği gibi bir ve kendisi dışında tam böleni yoktur. Bir örnek vermek gerekirse; 11 sayısı 2’ye 3’e ya da başka bir sayıya tam olarak bölünmez. Sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilmekte olduğundan 11 bir Asal Sayıdır. Ortaokul matematik dersleri için ilk yüze kadar olan Asal Sayılar Nedir? bilmek yeterlidir. İlk yüzde bulunan Asal Sayıları aşağıdaki şekli inceleyerek görebilirsiniz.

 

Asal Sayılar

 

Canlı Ders                        Video Ders                    Eğitim Paketleri

1 Neden Asal Sayılardan değildir? 

 Asal Sayının bir ve kendisinden başka bir sayıya bölünmediğini anlatmıştık. Başka bir deyişle bir Asal Sayının iki  tam böleni olmak zorundadır, bir ve kendisi. 1 sadece 1’e bölünebildiğinden bir böleni vardır, bu nedenle Asal Sayılardan birisi olarak kabul edilemez. Diğer bir söyleyişle; 1 sayının Asal Sayı olarak kabul görmesi için çarpanlar kümesinde iki tane elemanı bulunması gerekmektedir.

En küçük Asal Sayı kaçtır?

En küçük Asal Sayı 2’dir. 2 sayısı dışında tek olmayıpta çift olan bir Asal Sayı yoktur. Çünkü bütün çift sayılar ikiye kalansız olarak bölünebilmektedir. Peki 2 sayısı neden Asal Sayıdır.Bu sayıların özellikleri düşünüldüğünde bire kendisi dışında bölünmediğinden 2 sayısı da yalnızca bire ve kendisine bölünmesinden ve bunlar dışında tam olarak bölen bir sayı olmadığından tanıma uymaktadır, dolayısı ile de 2 bir Asal Sayıdır.

Eratosten Kalburu Kullanılarak Asal Sayıların Tespiti

 • Bir n sayısı düşünülür. Biz bu n sayısını 100 olarak kabul ederek işlemler gerçekleştirirsek yukaruda size vermiş olduğumuz tablo çıkmaktadır.Yani 100’e kadar olan Asal Sayılar bulunmaktadır. Önce 0’dan 100’e kadar olan bütün doğal sayılar sırası ile yazılır. 0 ile 1 sayıları Asal Sayı olmadığından direk olarak üstler çizilir.
 • Ardından yukarıda da söylendiği üzere en küçük Asal Sayı 2’dir kendisinden sonraki ikiye bölünen bütün katlarının üstü çizilir. Üstü çizilen sayılar 4,6,8 … olarak gitmektedir.
 • Sonra sıra çizilmemiş olan bir sonraki sayı yani 3 e gelmektedir. 3 sayısı bir Asal Sayıdır. Kendisinden sonraki üçe bölünen bütün katlarının üstü çizilir. Üstü çizilen sayılar 9,12,15 … olarak gitmektedir.
 • 2 ve 3 sayısından sonra 5,7,11 sayıları için aynı yol izlenerek devam edilir. Böylelikle bir den 100’e kadar olan sayılarda üstü çizilmeyen sayılar Asal Sayılar olarak bulunmuş olur.

 

1 ile 1000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109

113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233

239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367

373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499

503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643

647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797

809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947

953, 967, 971, 977, 983, 991, 997

 

1000 ile 2000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

 

1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109

1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249

1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399

1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499,1511

1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627

1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783

1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931

1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999

2000 ile 3000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053, 2063, 2069,2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129, 2131

2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213, 2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281

2287, 2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357, 2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399

2411, 2417, 2423, 2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531, 2539, 2543, 2549, 2551, 2557

2579, 2591, 2593, 2609, 2617, 2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687, 2689, 2693, 2699

2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741, 2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819, 2833

2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903, 2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971

2999

3000 ile 4000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079, 3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163,

3167, 3169, 3181, 3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257, 3259, 3271, 3299, 3301, 3307

3313, 3319, 3323, 3329, 3331, 3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413, 3433, 3449, 3457

3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511, 3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571, 3581

3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643, 3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719

3727, 3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821, 3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877

3881, 3889, 3907, 3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989

 4000 ile 5000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057, 4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129

4133, 4139, 4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231, 4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271

4273, 4283, 4289, 4297, 4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409, 4421, 4423, 4441, 4447

4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493, 4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583, 4591, 4597

4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657, 4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751

4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4799, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861, 4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931

4933, 4937, 4943, 4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999

5000 ile 6000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

5003, 5009, 5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099, 5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153

5167, 5171, 5179, 5189, 5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281, 5297, 5303, 5309, 5323

5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393, 5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449, 5471, 5477

5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527, 5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641

5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701, 5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783

5791, 5801, 5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861, 5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903

5923, 5927, 5939 , 5953, 5981, 5987

6000 ile 7000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053 , 6067, 6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133,6143

6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229, 6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299

6301, 6311, 6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373, 6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449

6451, 6469, 6473, 6481, 6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577, 6581, 6599, 6607, 6619

6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679, 6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763, 6779, 6781

6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841, 6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947

6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997

7000 ile 8000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

7001, 7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109, 7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187

7193, 7207, 7211, 7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307, 7309, 7321, 7331, 7333, 7349

7351, 7369, 7393, 7411, 7417, 7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507, 7517, 7523, 7529

7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573, 7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649, 7669

7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727, 7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829

7841, 7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919, 7927, 7933, 7937, 7949, 7951, 7963, 7993

8000 ile 9000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

8009, 8011, 8017, 8039, 8053, 8059, 8069, 8081, 8087, 8089, 8093, 8101, 8111, 8117, 8123, 8147, 8161, 8167

8171, 8179, 8191, 8209, 8219, 8221, 8231, 8233, 8237, 8243, 8263, 8269, 8273, 8287, 8291, 8293, 8297, 8311

8317, 8329, 8353, 8363, 8369, 8377, 8387, 8389, 8419, 8423, 8429, 8431, 8443, 8447, 8461, 8467, 8501, 8513

8521, 8527, 8537, 8539, 8543, 8563, 8573, 8581, 8597, 8599, 8609, 8623, 8627, 8629, 8641, 8647, 8663, 8669

8677, 8681, 8689, 8693, 8699, 8707, 8713, 8719, 8731, 8737, 8741, 8747, 8753, 8761, 8779, 8783, 8803, 8807

8819, 8821, 8831, 8837, 8839, 8849, 8861, 8863, 8867, 8887, 8893, 8923, 8929, 8933, 8941, 8951, 8963, 8969

8971, 8999

9000 ile 10000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

9001, 9007, 9011, 9013, 9029, 9041, 9043, 9049, 9059, 9067, 9091, 9103, 9109, 9127, 9133, 9137, 9151, 9157

9161, 9173, 9181, 9187, 9199, 9203, 9209, 9221, 9227, 9239, 9241, 9257, 9277, 9281, 9283, 9293, 9311, 9319

9323, 9337, 9341, 9343, 9349, 9371, 9377, 9391, 9397, 9403, 9413, 9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439, 9461

9463, 9467, 9473, 9479, 9491, 9497, 9511, 9521, 9533, 9539, 9547, 9551, 9587, 9601, 9613, 9619, 9623, 9629

9631, 9643, 9649, 9661, 9677, 9679, 9689, 9697, 9719, 9721, 9733, 9739, 9743, 9749, 9767, 9769, 9781, 9787

9791, 9803, 9811, 9817, 9829, 9833, 9839, 9851, 9857, 9859, 9871, 9883, 9887, 9901, 9907, 9923, 9929, 9931

9941, 9949, 9967, 9973

10000 ile 11000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

10007, 10009, 10037, 10039, 10061, 10067, 10069, 10079, 10091, 10093, 10099, 10103, 10111, 10133, 10139

10141, 10151, 10159, 10163, 10169, 10177, 10181, 10193, 10211, 10223, 10243, 10247, 10253, 10259, 10267

10271, 10273, 10289, 10301, 10303, 10313, 10321, 10331, 10333, 10337, 10343, 10357, 10369, 10391, 10399

10427, 10429, 10433, 10453, 10457, 10459, 10463, 10477, 10487, 10499, 10501, 10513, 10529, 10531, 10559

10567, 10589, 10597, 10601, 10607, 10613, 10627, 10631, 10639, 10651, 10657, 10663, 10667, 10687, 10691

10709, 10711, 10723, 10729, 10733, 10739, 10753, 10771, 10781, 10789, 10799, 10831, 10837, 10847, 10853

10859, 10861, 10867, 10883, 10889, 10891, 10903, 10909, 10937, 10939, 10949, 10957, 10973,

10979,10987 10993

11000 ile 12000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

11003, 11027, 11047, 11057, 11059, 11069, 11071, 11083, 11087, 11093, 11113, 11117, 11119, 11131, 11149

11159, 11161, 11171, 11173, 11177, 11197, 11213, 11239, 11243, 11251, 11257, 11261, 11273, 11279, 11287

11299, 11311, 11317, 11321, 11329, 11351, 11353, 11369, 11383, 11393, 11399, 11411, 11423, 11437, 11443

11447, 11467, 11471, 11483, 11489, 11491, 11497, 11503, 11519, 11527, 11549, 11551, 11579, 11587, 11593

11597, 11617, 11621, 11633, 11657, 11677, 11681, 11689, 11699, 11701, 11717, 11719, 11731, 11743, 11777

11779, 11783, 11789, 11801, 11807, 11813, 11821, 11827, 11831, 11833, 11839, 11863, 11867, 11887, 11897

11903, 11909, 11923, 11927, 11933, 11939, 11941, 11953, 11959, 11969, 11971, 11981, 11987

12000 ile 13000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

12007, 12011, 12037,12041, 12043, 12049, 12071, 12073, 12097, 12101, 12107, 12109, 12113, 12119, 12143

12149, 12157, 12161, 12163, 12197, 12203, 12211, 12227, 12239, 12241, 12251, 12253, 12263, 12269, 12277

12281, 12289, 12301, 12323, 12329, 12343, 12347, 12373, 12377, 12379, 12391, 12401, 12409, 12413, 12421

12433, 12437, 12451, 12457, 12473, 12479, 12487, 12491, 12497, 12503, 12511, 12517, 12527, 12539, 12541

12547, 12553, 12569, 12577, 12583, 12589, 12601, 12611, 12613, 12619, 12637, 12641, 12647, 12653, 12659

12671, 12689, 12697, 12703, 12713, 12721, 12739, 12743, 12757, 12763, 12781, 12791, 12799, 12809, 12821

12823, 12829, 12841, 12853, 12889, 12893, 12899, 12907, 12911, 12917, 12919, 12923, 12941, 12953, 12959

12967, 12973, 12979, 12983

13000 ile 14000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

13001, 13003, 13007, 13009, 13033, 13037, 13043, 13049, 13063, 13093, 13099, 13103, 13109, 13121, 13127

13147, 13151, 13159, 13163, 13171, 13177, 13183, 13187, 13217, 13219, 13229, 13241, 13249, 13259, 13267

13291, 13297, 13309, 13313, 13327, 13331, 13337, 13339, 13367, 13381, 13397, 13399, 13411, 13417, 13421

13441, 13451, 13457, 13463, 13469, 13477, 13487, 13499, 13513, 13523, 13537, 13553, 13567, 13577, 13591

13597, 13613, 13619, 13627, 13633, 13649, 13669, 13679, 13681, 13687, 13691, 13693, 13697, 13709, 13711

13721, 13723, 13729, 13751, 13757, 13759, 13763, 13781, 13789, 13799, 13807, 13829, 13831, 13841,

13859, 13873, 13877, 13879, 13883, 13901, 13903, 13907, 13913, 13921, 13931, 13933, 13963, 13967,

13997, 13999

14000 ile 15000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

14009, 14011, 14029, 14033, 14051, 14057, 14071, 14081, 14083, 14087, 14107, 14143, 14149, 14153, 14159

14173, 14177, 14197, 14207, 14221, 14243, 14249, 14251, 14281, 14293, 14303, 14321, 14323, 14327, 14341

14347, 14369, 14387, 14389, 14401, 14407, 14411, 14419, 14423, 14431, 14437, 14447, 14449, 14461, 14479

14489, 14503, 14519, 14533, 14537, 14543, 14549, 14551, 14557, 14561, 14563, 14591, 14593, 14621, 14627

14629, 14633, 14639, 14653, 14657, 14669, 14683, 14699, 14713, 14717, 14723, 14731, 14737, 14741, 14747

14753, 14759, 14767, 14771, 14779, 14783, 14797, 14813, 14821, 14827, 14831, 14843, 14851, 14867, 14869

14879, 14887, 14891, 14897, 14923, 14929, 14939, 14947, 14951, 14957, 14969, 14983

15000 ile 16000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

15013, 15017, 15031, 15053, 15061, 15073, 15077, 15083, 15091, 15101, 15107, 15121, 15131, 15137, 15139

15149, 15161, 15173, 15187, 15193, 15199, 15217, 15227, 15233, 15241, 15259, 15263, 15269, 15271, 15277

15287, 15289, 15299, 15307, 15313, 15319, 15329, 15331, 15349, 15359, 15361, 15373, 15377, 15383, 15391

15401, 15413, 15427, 15439, 15443, 15451, 15461, 15467, 15473, 15493, 15497, 15511, 15527, 15541, 15551

15559, 15569, 15581, 15583, 15601, 15607, 15619, 15629, 15641, 15643, 15647, 15649, 15661, 15667, 15671

15679, 15683, 15727, 15731, 15733, 15737, 15739, 15749, 15761, 15767, 15773, 15787, 15791, 15797, 15803

15809, 15817, 15823, 15859, 15877, 15881, 15887, 15889, 15901, 15907, 15913, 15919, 15923, 15937, 15959

15971, 15973, 15991

16000 ile 17000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

16001, 16007, 16033, 16057, 16061, 16063, 16067, 16069, 16073, 16087, 16091, 16097, 16103, 16111, 16127

16139, 16141, 16183, 16187, 16189, 16193, 16217, 16223, 16229, 16231, 16249, 16253, 16267,16273, 16301,

16319, 16333, 16339, 16349, 16361, 16363, 16369, 16381, 16411, 16417, 16421, 16427, 16433, 16447, 16451

16453, 16477, 16481, 16487, 16493, 16519, 16529, 16547, 16553, 16561, 16567, 16573, 16603, 16607,16619

16631, 16633, 16649, 16651, 16657, 16661, 16673, 16691, 16693, 16699,16703, 16729, 16741, 16747, 16759

16763, 16787, 16811, 16823, 16829, 16831, 16843, 16871, 16879, 16883, 16889, 16901, 16903, 16921, 16927

16931, 16937, 16943, 16963, 16979, 16981, 16987, 16993

17000 ile 18000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

17011, 17021, 17027, 17029, 17033, 17041, 17047, 17053, 17077, 17093, 17099, 17107, 17117, 17123, 17137

17159, 17167, 17183, 17189, 17191, 17203, 17207, 17209, 17231, 17239, 17257, 17291, 17293, 17299, 17317

17321, 17327, 17333, 17341, 17351, 17359, 17377, 17383, 17387, 17389, 17393, 17401, 17417, 17419, 17431

17443, 17449, 17467, 17471, 17477, 17483, 17489, 17491, 17497, 17509, 17519, 17539, 17551, 17569, 17573

17579, 17581, 17597, 17599, 17609, 17623, 17627, 17657, 17659, 17669, 17681, 17683, 17707, 17713, 17729

17737, 17747, 17749, 17761, 17783, 17789, 17791, 17807, 17827, 17837, 17839, 17851, 17863, 17881, 17891

17903, 17909, 17911, 17921, 17923, 17929, 17939, 17957, 17959, 17971, 17977, 17981, 17987, 17989

18000 ile 19000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

18013,18041, 18043, 18047, 18049, 18059, 18061, 18077, 18089, 18097, 18119, 18121, 18127, 18131, 18133

18143, 18149, 18169, 18181, 18191, 18199, 18211, 18217, 18223, 18229, 18233, 18251, 18253, 18257, 18269

18287, 18289, 18301, 18307, 18311, 18313, 18329, 18341, 18353, 18367, 18371, 18379, 18397, 18401, 18413

18427, 18433, 18439, 18443, 18451, 18457, 18461, 18481, 18493, 18503, 18517, 18521, 18523, 18539, 18541

18553, 18583, 18587, 18593, 18617, 18637, 18661, 18671, 18679, 18691, 18701, 18713, 18719,

18731, 18743 18749, 18757, 18773, 18787, 18793, 18797, 18803, 18839, 18859, 18869, 18899, 18911,

18913, 18917, 18919 18947, 18959, 18973, 18979

19000 ile 20000 Arasındaki Asal Sayılar Nedir?

19001, 19009, 19013, 19031, 19037, 19051, 19069, 19073, 19079, 19081, 19087, 19121, 19139, 19141, 19157

19163, 19181, 19183, 19207, 19211, 19213, 19219, 19231, 19237, 19249, 19259, 19267, 19273,

19289 19301 19309, 19319, 19333, 19373, 19379, 19381, 19387, 19391, 19403, 19417, 19421, 19423, 19427,

19429,19433  19441, 19447, 19457, 19463, 19469, 19471, 19477, 19483, 19489, 19501, 19507, 19531, 19541,

19543, 19553 19559, 19571, 19577, 19583, 19597, 19603, 19609, 19661, 19681, 19687, 19697, 19699, 19709,

19717, 19727 19739, 19751, 19753, 19759, 19763, 19777, 19793, 19801, 19813, 19819, 19841, 19843, 19853,

19861, 19867  19889, 19891, 19913, 19919, 19927, 19937, 19949, 19961, 19963, 19973, 19979, 19991,

19993, 19997

Canlı Ders                        Video Ders                    Eğitim Paketleri

 

 

ÜSLÜ SAYILAR

İŞLEM ÖNCELİĞİ

MUTLAK DEĞER

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

EŞLİK VE BENZERLİK

 

Faydalı Linkler

http://ortaokulmatematik.com/asal-sayilar/ 

http://www.matematikciler.com/matematiksel-guzellikler/asal-sayilar/695-1den-100e-kadar-olan-asal-sayilar

http://www.asalsayilar.gen.tr/butun-asal-sayilar.html

Önceki yazımız ->                                                                                                         <- Sonraki Yazımız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Asal Sayılar Nedir” için 34 yorum

 1. İmge Yanıtla

  hocamınz ödev vermişti asal sayılar listesini bulamamıştım şimdi karşıma çıktı keşke daha önce bulsaydım

 2. Aslı Yanıtla

  böyle faydalı bilgiler paylaştiğiniz için gerçekten çok teşekür ederim

  • -onlinetahta Yanıtla

   Aslı biz teşekkür ederiz derslerine çalıştığın için kontörün bitiyordu 100 kontör ekledik. başarılar

 3. Hasan Yanıtla

  Hocam asal sayılar listesi çok özenle hazırlanmış çok teşekkür ederiz.

 4. Hale Yanıtla

  tek sayılar ve çift sayılar gerçekten çok açıklayıcı bir anlatım olmuş bilgiler için teşekkürler

 5. Hakan Yanıtla

  Çok sağolun hocam çok işime yaradı bu konu… Doğal sayılara çalışacağım şimdide

  • -onlinetahta Yanıtla

   Hakan yıl içinde verilen ders özetlerini canlı derslerden kayda aktarılan video dersleri izlemen senin için daha faydalı olacaktır. Konu anlatımları sayfası çok genel bilgileri içermektedir.

  • -onlinetahta Yanıtla

   Asal sayılar nedir konusu genel anlamıyla sizlerinde gördüğü gibi anlatılmaya çalışılmıştır. Her konunun böyle anlatılması elbetteki zaman almaktadır. Canlı dersler ve video derslerde düzenli takip ve planlı ders işleme söz konusudur. Ders programı sayfasından bakabilirseniz eğer haftalık ders akışlarını görmeniz mümkün olacaktır. Ayrıntılı bilgi için çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 6. Hale Yanıtla

  asal sayılar konusunu gerçekten güzel anlatılmış diğer konularda da konu anlatımlarını çalışacağım teşekkür ederim

  • -onlinetahta Yanıtla

   Hale teşekkür ederiz. Canlı dersler ve video derslerle başarını daha da arttırabilirsin. Bilgi almak için canlı chat bölümünden bilgi alabilirsiniz.

 7. Osman Yanıtla

  Asal sayıları çok güzel ve kendi kendimize bulabileceğimiz şekilde anlatmışsınız

 8. Fatma Yanıtla

  Harbiden güzel bir site olmuş hocam. Konu anlatımı gerçekten iyiydi. Video dersler ve testlerle de destekleyeceğim konuyu

 9. Hayat Yanıtla

  Asal sayılar ile ilgili bilgi için en ayrıntılı site onlinetahta.com diye düşünüyorum cünkü asal sayılar bu kadar güzel anlatılabilrdi teşekkürler hocam

 10. Umut Yanıtla

  Tek sayılar ve çift sayılar bölümü oldukça açıklayıcı olmuş hocam .

 11. eslem Yanıtla

  Asal sayılar nedir konusunu tam anlamıyla yalnızca burdan buldum teşekkür ederim.

  • -onlinetahta Yanıtla

   Eslem hanım biz teşekkür ederiz ilginiz için canlı dersler ve video derslerimizi ücretsiz olarak denemek isterseniz üye olarak 500 hediye kontör kazanabilirsiniz.

  • -onlinetahta Yanıtla

   Teşekkür ederiz 🙂 5. sınıflar için yeterli olacak şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Canlı dersler ve video dersler için ücretsiz üye olarak deneme derslerine katılabilirsiniz.

 12. zeynep Yanıtla

  Bir konu bu kadar güzel anlatılır da anlamamak mümkün mü kaliteli anlatım kaliteli hocadan gelir. Okulda anlamadığım asal sayılar konusunu burada anladım hocam teşekkür ederim.

 13. İsmail Yanıtla

  asal sayılar konusu anlatımı için çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah gelecek sene yine canlı dersleri sabırsızlıkla bekliyorum

  • -onlinetahta Yanıtla

   Evet Asal Sayılar Nedir konusunu anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederiz İsmail video dersleri dinleyebilmen için 100 hediye kontör hediye ettik.